torsdag, september 06, 2007

کانون فرهنگی - سیاسی خلق تورکمن، تمامی تورکمنهایی را که در مبارزه برای تغییررژیم اسلامی درایران بعنوان بزرگترین مانع در راه برقراری عدالت و آزادی و تأمین برابرحقوق شهروندان وملتهای تحت ستم دراین کشور مبارزه کرده وجان خود را دراین راه با هرایدئولوژی و درصف هر جریان سیاسی فدا کرده اند بدون استثنا شهدای ملت تورکمن در مبارزه با رژیم اسلامی ایران میداند. ما با تشکرازدوستانی که نام شهدای زیررا که درصف سازمان مجاهدین، طی مبارزه مسلحانه در مناطق مختلف ایران و منطقه و یا به دست دژخیمان رژیم اعدام گردیده و به شهادت رسیده اند را دراختیار کانون قرار داده اند ما این افراد را جزو شهدای ملت خود اعلام کرده و نام بزرگ آنان را بر خیل شهدای ملت مان می افزاییم:ر

حضرتقلی کُر (62-61)ر
بهروز بهلکه (تیرباران در سال 1363)ر
اراز سلاقی (تیرباران سال 1363)ر

افرادیکه در عملیات معروف "فروغ جاویدان" مجاهدین در مرداد ماه سال هزاروسیصدو شصدوشش به شهادت رسیده اند:ر

عبدالحکیم آتابای (از روستای پولی حاجی گنبد)ر
احمد نیازی
عبدالقادر برزین
محمد علی زارع گل چشمه (رامیان گنبد)ر
قربان عزیزی(بجنورد)ر
و
آنه مخمد مرادی فرد
در مبارزه با نیروهای مشترک سپاه پاسداران و اتحادیه میهنی جلال طالبانی معروف به " یکه تی" در سال 1369 در کردستان عراق به شهادت رسید.ر
ر
گرامی باد خاطره شهدای ملت تورکمن!ر
کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن
2007-09-05

Inga kommentarer: