onsdag, januari 30, 2008

درمورد تورکمنهای ایران Amnesti International گزارش

On 30 December people from Turkmen fishing villages including Chapaqli and Khoja Nafas went to the military base near Chapaqli to seek information and to protest at the killing. Some also tried to lodge complaints at the office of the security chief of Bandar-e Torkman, but were turned away. Protests followed which are said to have led to broken windows and cars set on fire near the offices of the district governor, the security forces and the maritime security office. The protests are said to have continued until around 6 January, when the authorities received reinforcements. Dozens of Turkmen protesters are said to have been injured, and 200-300 were arrested in villages in the region, including at least two from Gomesh Deppeh (Gomeshiyan in Persian), 20 from Chapaqli and 75 from Bandar-e Torkman. The detainees were reportedly not given any reason for their arrest, nor told what was going to happen to them. Their families have not been told where they are held, nor allowed to contact them.

söndag, januari 27, 2008دانشجوی بازداشتی کورد زیر شکنجه
ر
اشغالگران کوردستان به شهادت رسید.ر


سنندج: بنا به خبری که از سنندج به دستمان رسید،ابراهیم لطف الهی دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج که ازطرف سربازان گمنام اما مشهور امام زمان دستگیر شده بود، زیر شکنجه ی این جلادان فاشیست در اداره اطلاعات سنندج جان سپرد. بنا به اطلاعات رسیده جلادی به نام "مهدی مولا ولی" با نام مستعار هاتفی، اهل سریش آباد قروه مسوول شکنجه و بازجویی از این دانشجوی دربند بوده است.بدنبال پخش این خبر و به نشانه اعترض به این عمل جنایتکارانه هم در صحن دانشگاه و هم در سطح شهر جو ناآرام و متشنج شد.
جبهه دمکراتیک مردمی احـواز از قیام ملت ترکمنستان جنوبی پشتیبان و حمایت می نماید
v

بهای یک ماهی حیات یک جوان بود.ر

مافیای اقتصادی شؤنیسم فارس که آئین غارتگری و چپاول را از اجداد مفتخور و اشغالگر خود به ارث برده جان جوانی 18 ساله بنام حسام الدین خدیور را در مقابل صید ماهی از زندگی محروم کرده و دوست وی را مجروح می نماید.ر
این جنایت ننگین شؤنیستهای فارس که نخستین و آخرین نخواهد بود باعث شد تا جوانان غیور و دلیر ترکمن دراعتراض به این جنایت و در دفاع از حقوق مسلم خویش در بهره برداری از ثروت طبیعی متعلق به ملت خویش بنا برمعاهده ویژه حقوق اقتصادی مصوب 01.12.1966 سازمان ملل متحد عمل کرده است و این مزدوران اشغالگر هستند که می بایست حقوق مسلم ملت ترکمن را برسمیت بشناسند تا سرنوشت خویش را بدست خویش قلم زنند .مردم جان به لب رسیده و غیور ترکمنستان جنوبی طی تظاهرات گسترده و هماهنگ علیه رژیم اشغالگر و شؤنیست فارس خواستار پایان دادن به این جنایات شدند که با یورش ددمنشانه مزدوران تا دندان مسلح رژیم اشغالگر مواجه شده ،تعداد بسیاری از جوانان ترکمن را دستگیر کرده به مناطق نامعلومی منتقل کردند.ر
جبهه دمکراتیک مردمی احواز ضمن حمایت و پشتیبانی از مطالبات برحق ملت ترکمنستان جنوبی، خواستار آزادی فوری وبی قید وشرط همه دستگیرشدگان می باشد و از همه مدافعان حقوق بشر سیاستمداران ، پارلمان اروپا و همه سازمانهای سیاسی و حقوقی انتظار دارد تا در حمایت و پشتیبانی خویش از حقوق حقه ملت ترکمنستان و دیگر ملل تحت ستم ملی و انسانی در ایران از هیچگونه تلاش و کوششی دریغ نفرمایند.ر

پیروز باد وحدت مبارزاتی ملل تحت ستم ملی برای حق تعیین سرنوشت
جبهه دمکراتیک مردمی احواز
14.1.2008
www.alahwaz.com
www.alahwaz.or

måndag, januari 21, 2008

جنایت سهمگین رژیم اسلامی در سیستان
ر
و بلوچستان را قویاً محکوم میکنیم!ر

بنقل از خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در روز یکشنبه (ششم ژانویه) اعلام شده استکه حکم قطع دست و پای چپ در مورد پنج نفر از متهمین به شرکت در ناآرامیهای استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است!ر
اسامی قربانیان این جنایت فاشیستی و ضد ملی رژیم شوونیستی حاکم بر ایران، م.ع.جلالی، ع.ب.ریگی، ع.ر.رودینی، ا.ریگی و د.پهلوان، اعلام شده است.ر
شقه شقه کردن اعضای بدن مبارزان جنبشهای ملی در مناطق ملی از طرف جلادان خونخوار رژیم اسلامی، نشان از عمق بربریت و خون آشامی سردمداران آن و شیوه جدید این رژیم در بیان عمق کینه حیوانی خود نسبت به این مبارزان است. ما این اقدان سبعانه رژیم اسلامی در سیستان و بلوچستان در حق مبارزان ملت بلوچ را جنایتی علیه بشریت و علیه تمامی ملتهای تحت ستم ملی در ایران دانسته و قویاً آنرا محکوم میکنیم!ر

شورای مرکزی کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن
2008-01-16
موج سواری با هویتی جعلی!ر

در تاریخ نوزدهم دیماه، اطلاعیه ای جعلی تحت عنوان، " اطلاعیه مشترک سه جریان سیاسی تورکمن"، در وبسایت تورکمنصحرا.ارگ" که دیگر مدتهاست با زیر پا گذاشتن تمامی موازین اخلاقی و ژورنالیستی به مرکزی برای چاپ اطلاعیه ها و اعلامیه های جعلی جاعلین نام کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ایران، مبدل گردیده، انتشار یافته است!ر
علاوه بر جعل نام کانون در پای این به اصطلاح اطلاعیه " سه جریان سیاسی"، امضای دیگری نیز در پای آن بنام " سازمان دفاع از حقوق ملی خلق تورکمن" گذاشته شده که متعلق به سازمانی استکه سالها قبل از طرف اکثریت قریب به اتفاق هیئت اجرائیه آن منحل اعلام شده است! اما، فردی از این میان که خود مسبب اصلی به بن بست رسیدن این جمع بوده است، نام آنرا تا به امروزهمانند مرده ریگی به ارث رسیده بخود، در جهت مطامع فردی و خصوصی خود و در اوهام و آرزوی چلبی شدن خود برای تورکمنهای ایران بدست بیگانگان، مورد سوء لستفاده و وسیله ای برای فریب اپوزیسیون دمکراتیک رژیم اسلامی و بویژه در " کنگره خلقها " و در معامله گری خود با حزب دمکرات کردستان ایران، قرار داده است!ر
این فرد، تنها به این فریبکاری در زنده وانمود ساختن یک سازمان مرده اکتفاء نکرده بلکه با لجاجت عجیبی نام کانون را بدون اینکه هیچگونه رابطه ای با آن داشته باشد، با صدور اطلاعیه های در مورد مسایل آکتوئل جامعه تورکمن به امضای آن و یا با معرفی خود در میان احزاب و سازمانهای مربوط به ملل تحت ستم در ایران، بعنوان نماینده کانون با شیادی و فریب کاری تمام جعل میکند!! با اینکه بارها به این شیادی ناشیانه و ضد اخلاقی این فرد، از طرف کانون رسماً اعتراض شده است، اما اصرار و لجاجت غیر عادی و مضحک وی در تداوم این عمل زشت و نکوهیده خود، این شک و شبهه را در میان روشنفکران و مبارزین تورکمن ایجاد کرده است که این امر، صرفاً زائیده مغز کوچک وی نبوده، بلکه با پذیرش آگاهانه تمامی بی حیثیتی ها و بی آبروئیها برای خود، بدنبال انجام وظیفه ای استکه جهت مخدوش ساختن و توهم پراکنی در اطراف مواضع کانون در مقابل رژیم اسلامی ودر جنبش ملی – دمکراتیک تورکمنها، بر عهده گرفته است!ر
اینبارنیزاین فرد جاعل، با اینکه از مدتها، منزوی و رانده شده از هر جمعی در بی عملی کامل بسر میبرد، بدنبال حادثه خونین کشتار و دستگیری صیادان منطقه بندر تورکمن از طرف نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم اسلامی در نهم دیماه، فرصت طلبانه برای خروج از این انزوا و سواری گرفتن از این موج نارضایتی و اعتراض گسترده مردم تورکمن و در راستای اجرای وظیفه مخدوش ساختن موضع و سیاست کانون در این رابطه که در دهم دیماه طی یک اطلاعیه مشترک با " حرکت ملی تورکمنستان" اعلام شده بود، با هویتی جعلی بنام کانون از لاک خود بیرون آمده و بهمراه عده ای که با نامی خود خوانده بنام " حرکت ملی – دمکراتیک تورکمن" و صد البته با مرده " سازمان دفاع از حقوق ملی تورکمن" در پای به اصلاح اطلاعیه ای مشترک، دو بار با خود و یک بارنیزبا این عده امضاء گذاشته است!!ر
اما، عجیب تر از اقدام شیادانه جاعل نام کانون و نعش کش نام یک سازمان مرده، اقدام کسانیستکه با نام خود خوانده با اشتباه گرفتن سوراخ دعا در نهایت بعد از مدتها به هیچ انگاشته شدن خود در جمع تورکمنهای خارج از کشور برای مورد تأئید و طرف توجه کسی واقع شدن، متأسفانه حتی حاضر شده اند فردی که بر روی تابوت " سازمان دفاع از ..."، نشسته و با کارت جعلی کانون با آنها بازی میکند، پیروی و تبعیت بکنند!ر
این دوستان که با مشتبه شدن امربخود، با اینکه محفل آنها در چهارچوب تعریف یک حوزه سازمانی نیز نمیگنجد و در حالیکه از لحاظ کمی حتی اگر همراه با سایه های خود نیز شمرده بشوند شاید بزحمت با تعداد انگشتان یکدست گرفته نشدن و مورد تأئید کسی قرار نگرفتن در جمع تورکمنهای خارج از کشور و بویژه از طرف کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن را در خود بجویند! این دوستان باید این حقیقت را دریابند که با انشقاق طلبی بی دلیل، تفرقه جوئی، انزواگرایی از جمع، مخالفت و یا فعالیت علیه هرگونه اقدام وحدت طلبانه روشنفکران و سیاسیون خارج از کشور با سوء ظن نسبت به دیگران و با پنداشتن هر حرکتی بعنوان یک توطئه علیه خود و بدون نشاندادن صداقت خود بدیگران و با تابو سازی و پرستش بتی که بدست خود و با فریب خود بنام یک " جریان" تراشیده و خود را تافته جدا بافته ای از جمع پنداشتن و عدم صداقت حداقل با خود، آنها را صرفاً به طعمه ای ساده برای جاعلان و شیادان سیاسی تبدیل خواهد نمود، همانگونه که نمونه هایی از آنرا تاکنون از خود بروز داده اند!ر
ما، این اقدام اپورتونیستی وجاعلانه این افراد را قویاً محکوم کرده و اعلام میداریم که در تاریخ یاد شده، کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ایران، هیچگونه اطلاعیه ای با هیچ گروه و فردی منتشر نساخته و برای حفظ سلامتی و پرنسیپهای ناظر بر جنبش ملی – دمکراتیک، خواهان افشاء اینگونه حرکات شیادانه از طرف تمامی دوستان کانون هستیم!ر
کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ایران- کمیته اروپا
2008-01-21

وضعیت نامعلوم دهها ترکمن در زندانهای ایران


بسیاری از خانواده های ترکمن های بازداشت شده، هیچ اطلاعی از وضعیت نزدیکان خود ندارند و مشخص نیست که این افراد در کجا نگهداری می شوند. خانواده های بازداشت شدگان بیم دارند زندانیان تحت شکنجه قرار گیرند یا به طور غیرقانونی با آنها رفتار شود

torsdag, januari 03, 2008

نا آرامی در بندرترکمن در پی مرگ ماهیگیر جوان

به دنبال مرگ ماهیگیر جوان، ‏روز یکشنبه گذشته شماری از مردم محلی به پاسگاه انتظامی روستای چاپاقلی و
فرمانداری بندر ترکمن هجوم برده و به ساختمان فرمانداری و اموال، خودروها و ‏قایقهای آن آسیب جدی وارد کردند. ر
سحرگاه سه شنبه نیز مأموران انتظامی طی عملیاتی و با هجوم به خانه ها، عده ای را که گمان دست داشتنشان در نا آرامی می رفت بازداشت کردند.ر
این نا آرامی باعث اتخاذ تدابیر امنیتی در بندرترکمن و آماده باش نیروهای نظامی و انتظامی در منطقه شده است.
ر
آخرین اخبار واصله از شهرستان بندر تورکمن!ر

ر- بدنبال واقعه قتل یک نفر صیاد جوان تورکمن در نهم دیماه، از طرف مأموران حراست رژیم اسلامی و مجروح ساختن یکنفر دیگر، صیاد مجروح نیز در بیمارستان درگذشته است!ر
ر- با برقراری حکومت نظامی اعلان نشده رژیم در منطقه شهرستان بندر تورکمن و با دستگیری تعدادی از معترضین به این جنایت، مجدداً دستگیریهای گسترده ای با یورش به خانه ها با کمک و شناسایی افراد مؤثردر برپائی این تظاهرات اعتراضی بوسیله مزدوران محلی رژیم، آغاز شده و تاکنون تعداد دستگیر شدگان به بیش از صد نفر رسیده است!ر
ر- سواحل دریای خزر، مشرف به شهرستان بندر تورکمن از طرف مأموران انتظامی، امنیتی و نظامی رژیم عملاً قرق شده و تمامی صیادان از صید ماهی محروم شده اند!رر
ر- از طرف مأموران امنیتی و نظامی رژیم در تمامی مساجد شیعه های ساکن شهرستان بندر تورکمن انبار اسلحه ایجاد شده و عوامل مذهبی رژیم را برای سرکوبی خونین تورکمنها آماده و مسلح ساخته اند!ر

کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ایران
2008-01-03

tisdag, januari 01, 2008

اقدام ضد ملی رژیم اسلامی
ر
را قویاً محکوم می کنیم!ر
ر
بدنبال قتل فجیع یک جوان صیاد تورکمن بنام "حسام الدین خدیور"، از طرف مأموران "حراست" رژیم جنایتکار اسلامی در آبهای ساحلی شهرستان بندر تورکمن در هفتم دیماه و با مشاهده عدم دستگیری و مصونیت همیشگی قاتلین جوانان صیاد تورکمن، مردم منطقه همزمان با برگزاری مراسم تشیع جنازه یکی از سردمداران رژیم بنام آیت اله طاهری و نماینده آن در مجلس خبرگان از شهرستان گرگان در روز نهم دیماه، واکنش خود را به این جنایات ممتد ایادی رژیم با حمله به پاسگاه ادارات حراست در جوار روستای چاپاقلی و با به آتش کشیدن آن و باحمله به ساختمان فرمانداری شهرستان بندر تورکمن نشاندادند!ر
در مقابل این واکنش خود بخودی و طبیعی مردم تورکمن در مقابله با مظالم و جنایات بیشمار قداره بندان حکومت اسلامی، رژیم ملایان شیعه سیل نیروهای انتظامی و امنیتی خود را تحت فرماندهی مستقیم بالاترین مقامات امنیتی خود از مرکز ایران و استان گلستان و استاندار این استان روانه شهرستان بندر تورکمن ساخته و حکومت نظامی اعلام نشده ای را در تمامی این منطقه برقرار و اقدام به پیگرد و دستگیری بسیاری از مردم این منطقه کرده است.
ر ما ضمن محکوم ساختن این عمل ضد مردمی و قبیح رژیم اسلامی که در مقابل هر ندای حق طلبانه و عدالت خواهانه ملتهای تحت ستم در ایران، جوابی بجز سلاح سرکوب و کشتار ندارد، خواهان بر چیده شدن فوری حکومت نظامی عملاً برقرار شده در این منطقه و محاکمه و مجازات عاملین این جنایت و قطع چپاول و غارت منابع آب زیستی منطقه تورکمنصحرا از طرف عوامل حکومتی و آزادی صید برای صیادان تورکمن در آبهای ساحلی سرزمین ملی خود آنها هستیم!ر
کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ایران
حرکت ملی تورکمنستان جنوبی -ایران
1386-10-10