söndag, februari 19, 2006

تأملي در پيرامون نقش احتمالي محمود احمدي نژاد در ربودن و ترور رهبران خلق ترکمن

بدنبال درج شدن خبر دست داشتن محمود احمدي نژاد در ترور زنده ياد عبدالرحمان قاسملو درشهر وين پايتخت اتريش در رسانه هاي گروهي بويژه در سايتهاي اينترنتي که حتي پاي دولتها را به ماجرا کشاند و دولت ايران وادار به اقدام شد. در ميان جوامع ترکمن خارج از کشور نيز موجب طرح شدن اين سوال گشت که در ربودن و شکنجه کردن و کشتن 4 رهبر خلق ترکمن ( توماج، مختوم، واحدي و جرجاني ) دربهمن ماه 1358 هم ميتواند دست او در کار باشد

توماج - از کتاب سفر با بالهای آرزو

آنچه که بيش از ديگر مسائل در آشنائي با توماج نظرم را جلب کرد تفکر و روش سياسي او بود. او در واقع برخلاف بقيه به انقلابي گري افراطي گرايش زيادي نداشت. به معناي واقعي کلمه سياسي بود. نسبت به جنگي که در جريان بوداحساس نگراني و ناراحتي خاصي داشت. نقطه نظرات من در توقف فوري جنگ خيلي زود بدلش نشسته بود. من از اين که با چنين شخصيتي آشنا شده بودم انرژي گرفته و با اميدواري بيشتر به تلاش‌هاي خود افزودم. بدين‌سان درخشنده توماج به سرعت وارد ميدان بسيار حساسي شد. او در واقع کاراکتري سياسي و ديپلماتيک داشت. در مذاکرات و گفتگوهاي سياسي مهارت ذاتي از خود نشان مي‌داد. او با استعداد و توانائي که داشت در عرض چند روز درشرايطي که همه جا روحيه انقلابي گري موج ميزد، به عضويت هيأت آتش بس و صلح در آمد

جنگ اول گنبد - خاطرات خلیل الله رضائی

ما در اینجا خاطرات آقای خلیل الله رضائی ( پدر مجاهدین خلق رضائی ها) را که در جنگ اول گنبد به عنوان بازرس ویژه خمینی به ترکمن صحرا آمده بود را جهت هر چه بیشتر روشن شدن وقایع گنبد که از کتاب (... نام کتاب متاًسفانه در حال حاضر در دسترس نیست.در صورت دسترسی حتماً اعلام خواهد شد. ) گرفته شده است را انتشار میدهیم

قاتلان فرزندان ترکمن ترکمنصحرا افشاء میشوند

آن موقع در کلاس پنجم ابتدایی درس میخواندم. در چند جای شهر اردبیل بر روی دیوارها با خط درشت چنین نوشته بودند:«فاجعه ترور مختوم، توماج، جرجانی و واحدی را محکوم میکنیم» برادر بزرگم معلم بود باهم رفته بودیم به مدرسه راهنمایی جهانعلوم ثبت نام بکنم. وقتی که برادرم این شعار را بر روی دیوار دید با صدایی که من هم براحتی میشنیدم چنین زمزمه کرد: این فداییان در قتل فرزندان ترکمنصحرا همدست رژیم بوده اند

هیجدهم فورال برابر با 29 – بهمن، روز شهداﻯ خلق تركمن گرامي باد

ملت آزاده طلب تركمن براي رهايي و خودمختاري خود زمانهاي طاقت فرسايي را درپشت سر گذرانيده و در تمام طول حيات رژيم ديكتاتوري پهلوي همواره براي آزادي خود بهاي سنگيني را ميپرداخته است. چه بسيار از جوانان و نيروهاي سياسي تركمن كه رنج خفقان و سكوت را بر آزادي بيان و گفتار حركت تحميل نمودند و اي بسا آناني كه راه رهايي را برگزيده اند جور زندان و تبعيد و محروميت اجتماعي بر زندگي خويش خريده اند

torsdag, februari 09, 2006

آزادی بیان شامل تبلیغ تنفر نمی‌شود

اما حق آزادی بیان مطلق نیست، و نه برای آفرینندگان اثر و نه برای منتقدان آن. این حق همراه برای مسئولیت است و از این رو می‌تواند به نام حمایت از حقوق دیگران مورد محدودیت‌هایی قرار گیرد. بطور مشخص، هر گونه تبلیغ تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که باعث برافروختن تبعیض، دشمنی یا خشونت گردد، نمی‌تواند استفاده مجاز از آزادی بیان تلقی شود. بنا بر استانداردهای بین‌المللی، اینگونه "بیان نفرت" بایستی توسط قانون منع شود

onsdag, februari 08, 2006

تركمنها و درد مشترك اقوام ايراني

با شكل‌گيري انقلاب اسلامي در سال 57، مردم فرصتي براي بيان خواسته‌هاي خود مي‌يابند. پس از جنگِ ناخواسته‌ي گنبد كه در نحوه‌ي شكل‌گيري آن مناقشات بسياري وجود دارد، بسياري از جوانان بي‌گناه تنها به‌خاطر تركمن بودن از استخدام باز مي‌مانند و جوّ امنيتي كاملاً بر تركمن‌صحرا مستولي مي‌شود و متحجران بهانه‌ي خوبي براي محدود ساختن قوم تركمن و به حاشيه راندن آنان و عدم استفاده از آن‌ها در مسؤوليت‌ها و ... مي‌يابند، درحالي‌كه نظام بهتر از همه مي‌داند كه عوامل اصلي ايجاد كننده‌ي جنگ فوق، تركمن‌ها نبودند و تركمن‌ها مردمان ساده و صادق و صلح‌جويي هستند

بمناسبت سالگرد کانون فرهنگی - سیاسی خلق ترکمن ایران

کانون فرهنگي – سياسي خلق ترکمن ايران در بيست و ششم بهمن ماه سال 1357، در اوج شور ملي و انقلابي مردم ترکمن بنيانگذاري شده و به اعتبار پشتوانه عظيم توده اي و اهداف روشن، مترقي و مردمي خود، در کوتاهترين زمان به سازمان سراسري ترکمنستان ايران فرا روئيده و توانست نقشي بي نظير در چند دهه اخير در زندگي و مبارزه ملت ترکمن ايفا نمايد

زباله و فاضلاب در ازاﻯ زمين و صنعتی شدن

اگرحاصلخيزترين زمينها و مراتع تركمن صحرا از طرف سردمداران رژيم و ايادﻯ وابسته به آن، غصب و مردم منطقه به مسلخ فقر و بيكارﻯ و ده ها ناهنجاريهاﻯ اجتماعی كشانيده شده اند و اگر بشدت از صنعتی شدن منطقه با جلوگيرﻯ ازاجراﻯ هرگونه پروژه صنعتی و حتی صنايع تبديلی مواد خام كشاورزﻯ و دامی، ممانعت بعمل ميآيد و يا اگر در بيش از دو دهه هيچگونه دانشكده و يا دانشگاهی و يا مراكز عالی آموزشی ديگر ايجاد نشده است، اما درازاﻯ تمامی آنها، سرزمين تركمن به منطقه انتقال زباله و فضولات فاضلابهاﻯ تمامی شهرهاﻯ فارس نشين استانهاﻯ مازندران و " گلستان " مبدل شده است