torsdag, september 06, 2007


ر...توماج و دو نفر دیگر را دزدیدند
ر
در مسیر شمال به تهران...ر
ر
ر... شما ببینید در اواخر اسفند سال 1357 ترور از داخل جمهوری اسلامی ایران شروع میشه. یعنی علاوه بر عوامل ساواک که گاه و بیگاه جاهایی انفجاراتی و کارهای کوچکی انجام میدن، اولین گروهی که دست به اسلحه میبره از درون انقلاب سر در می آره یعنی (گروه فرقان) و کار را با زدن نیروهای خود انقلاب شروع می کنند، این خود خیلی جالب یعنی به معنی تلخ اش، یعنی به معنی تکان دهنده اش.ر
ما در همین دوران می بینیم که در گنبد کاووس مرحوم توماج یکی از مبارزان قدیمی ودمکرات، سوسیال دمکرات چپگرا و طرفدار وعضوسازمان چریکهای فدایی خلق و دو نفردیگر از یارانشون اینها توسط دارو دسته آقای غرضی که در دوران هاشمی رفسنجانی ایشون هم جزو سلاطین بی تاج و تخت بودند در حوزه مخابرات و این فاجعه ننگین سیستم مخابراتی چند ده میلیاردی اما ناکارآمد وبشدت آسیب پذیر... ایشون وآقای محسن رفیق دوست که درآن موقع ایشون مسئول لوجستیک سپاه بود و پادگان خلیج دستش بود و شما فکرش را بکنید لوجستیک چه ربطی داره مثلاً به گروههای سیاسی. درهمین دوران سپاه با اینکه تازه تأسیس بود کمیته ها تازه تأسیس بودند بالاخره یک تشکیلاتی شبه اطلاعاتی وجود داشت و عوامل بسیار خبره تر و با تجربه تر مثل مرحوم داود کریمی و ... در واقع غولهای اطلاعات و امنیت انقلاب بودند، قبل از اینکه اینها بتوانند تشکیلات انقلابی بوجود بیاورند به یک دلیل واهی و توهمی که ایجاد می کنند، بله چپها در تورکمنصحرا تشکیلات تجزیه طلبی راه می اندازند، آمدند و توماچ و دو نفر دیگر را دزدیدند در مسیر شمال به تهران اینها رو به قتل میرسونند و جسد اونها رو به زیر پل انداختند، دقیقاً ببینید این رویه تا قتلهای زنجیره ای پائیزسال 1377 ادامه پیدا می کنه و دقیقاً همین رویه است، آدم ربائی، کشتن، رها کردن جسد در یک جایی. ...ر

از مصاحبه رادیو آزادگان: با دانش معتمدی بتاریخ 13 اگوست 2007
http://illia.zaadz.com/blog?page=3

برای شنیدن مصاحبه، می توانید به آدرس اینترنتی زیرمراجعه نمایند:ر
http://www.iran57.com/Mosahebe%20haaye%20akheer%20.html

Inga kommentarer: