fredag, augusti 14, 2009

پیام،ر

ر"جمعی از روشنفکران مستقل
ر
و دمکرات تورکمن"!ر


دوستان گرامی!ر

با سلامی گرم و با صمیمی ترین درودها به کنکاشهای فکری و با ارجی بی پایان به اقدامات عملی و پیگیری شما در مبارزه با خودکامگی و ستم ملی در مقابل حیله گرترین و خبیث ترین رژیم در تاریخ ایران!ر
ما، بعنوان " جمعی از روشنفکران مستقل و دمکرات تورکمن"، در تورکمنستان جنوبی در جریان تلاشهای کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن و دیگر مبارزین و فعالان جنبش ملی برای ارتقای کانون به یک حزب ملی قرار گرفته ایم. ما نیز با تأئید کامل این اقدام که در راستای جوابگوئی مسئولانه به یک ضرورت تاریخی و حیاتی در مبارزه ملی ملت ما است، جمع خود را همراه و همفکر شماها میدانیم.ر
ما، حین مشورتها و بحث و فحض ها ی فراوان با تعدادی از روشنفکران تورکمن در باره حزب ملی به این جمعبندی رسیدیم که شرایط برای این اقدام در منطقه کاملاً مهیاست و همه دوستان مورد مشورت ما، حین اعلام موافقت خود با چنین اقدامی، توصیه خودداری و دوری یک حزب ملی از رادیکالیسم افراطی و عدم اتخاذ خط و مشی تندروانه در مبارزه سیاسی و غیر ایدئولوژیک بودن آنرا دارند.
ر
جمع ما، در عین تبلیغ و ترویچ ضرورت عاجل ایجاد یک حزب ملی در میان روشنفکران تورکمن در داخل کشور، اقدام به جمع آوری اسناد و تدوین خاطرات کسانیکه خود یا نزدیکانشان گرفتار مصیبت و جنایت رژیم اسلامی قرار گرفته اند، کرده است. تا آنرا به آگاهی عمومی ایرانیان و اذعان عمومی جهانیان، از طریق کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن برسانیم.ر
ما در آینده نزدیک افشاء خواهیم کرد که چگونه در سالهای 1360- بخصوص سال1367 ، مبارزین و فعالان سیاسی از مجاهد و فدائی و کانونی از شهرهای گنبد کاووس، حاجیلار ( مینودشت) و رامیان دستگیر و، تحت شدیدترین اقدامات امنیتی به زندان قئزیل حصار انتقال داده شدند و در قتل و عام و کشتار زندانیان سیاسی در بند در همان سال، نوزده نفر از آنها بدون هیچگونه محاکمه ای به جو خه های اعدام سپرده شدند و از سرنوشت پنج نفر باقیمانده از این مسافران مرگ، تاکنون هیچگونه اطلاعی در دست نیست!ر
ما، افشاء خواهیم کرد که چگونه بدنبال استقلال کانون فرهنگی – سیاسی و با آغاز ایجاد تشکیلات غیر علنی آن در منطقه، یک حوزه مخفی شش نفره آن همگی دستگیر و از میان این عده دو برادر، " موسی خدمت کن" و" مصطفی خدمت کن" که هنگام دستگیری تنها پانزده سال سن داشت، در گنبد کاووس اعدام گردیدند و تنها چند ماه بعد از شهادت آنها، پدر و مادر آنها نیز تحت ضربه شدید روحی و روانی ناشی از این جنایت رذیلانه دژخیمان رژیم در حق فرزندان بی گناه خود، هر دو در یک زمان از پای درآمدند و از دنیای جهل و جنایت رژیم به سرای باقی شتافتند!ر
ما برای شما از اعدام یک عضو دیگر این حوزه کانون بنام " عبدی دلاور" جوان هفده ساله ای که از روستای " آرا قویی" و درمحله "خالد نبی" شهر گنبد کاووس سکونت داشت، خواهیم گفت و از سرنوشت نامعلوم سه نفر دیگر از اعضای این حوزه بعد ازاسارت شش ساله آنها در زندان گنبد کاووس و مفقود الاثر بودن آنها تا به امروز، جهانیان را آگاه خواهیم ساخت! ما شرح خواهیم داد که چه سرنوشت و حشتناکی بر سرقهرمان ملی ما " آنین گوکلانی" در زندانهای رژیم در آوردند و چگونه وی را با اتوی داغ و دیگر وسائل شکنجه نتوانستند وادار به همکاری با خود و لو دادن مبارزین تورکمن بکنند و چگونه محل دفن مثله شده وی تا به امروز به اسرار دولتی رژیم اسلامی مبدل شده است!ر
ما به زودی از متدهای اصلی و از سیاستهای مورد استفاده رژیم در نابودی فرهنگ و هویت ملی ملت ما و از عمق فاجعه ستم ملی و تبعیض نژادی در منطقه، پرده خواهیم برداشت و افشاء خواهیم کرد که چگونه و چه کسانی از میان ملت ما در نابود سازی ملی ملت خود شرکت دارند و باز چه کسانی به رذالت همکاری با دژخیمان امنیتی رژیم، بخاطر منافع حقیر و شخصی خود کشانیده شده و موجبات دستگیریها و اعدامهای شریفترین جوانان تورکمن را فراهم آورده و ننگی ابدی و نفرتی ملی را از آن خود ساخته اند!ر

جمعی از روشنفکران مستقل و دمکرات تورکمن"
2009-08-14

Inga kommentarer: