lördag, augusti 01, 2009


(1923-2009)

Edebiýat asmanyndan

ýene bir ýyldyz süýndi

Türkmen halkynyň merdana ogly, öz iliniň azatlygy ugrunda ömürboýy batyrgaýlyk bilen göreşip gelen, Türkmen edebiýatynyň ösüşinde özüniň bahasyna ýetip bolmajak goşandyny goşan är ogly Nurmuhammet Aşyrpur (Aşyrpur Meredow) 86 ýaşynyň içinde 1-nji awgustda Aşgabat şäherinde dünýäden gaýtdy.
Merhumyň ýatan ýeri ýagty, jaýy jennetden bolsun. Biz onuň ýan ýoldaşy Tamara gelnejemize sabyr dileýäris.

Türkmen Halkynyň Medeni-Syýasy Ojagy
2009-njy ýylyň 1-nji awgusty

Inga kommentarer: