tisdag, mars 04, 2008

گزارشی از جزئیات برپائی اولین آکسیون اعتراضی
ر
تورکمنهای خارج از کشور در مقابل پارلمان اروپا!ر

جهت اعتراض به کشتار صیادان تورکمن و جهت افشای بی حقوقی کامل شهروندی وملی ملت تورکمن، تحت حاکمیت رژیم اسلامی در ایران، کمیته کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن در اروپا تصمیم به برپائی آکسیونی اعتراضی در مقابل ساختمان اصلی پارلمان اروپا در شهربروکسل بلژیک گرفت.ر
بدین منظور کمیته کانون در اروپا، برای عملی ساختن چنین اقدامی که برای اولین بار در تاریخ ملت ما در خارج از کشور که در برابر بزرگترین اتحادیه دمکراتیک جهان صورت میگرفت، طی نامه ای به تاریخ 11 فورال 2008 به شماره 104 با مهرو با امضای مسئول روابط عمومی این کمیته خواستار صدور اجازه قانونی دپارتامنت پلیس شهر بروکسل به کمیته کانون در اروپا در مقابل ساختمان مرکزی پارلمان به تاریخ 29 فورال 2008، از ساعت یک تا سه بعد از ظهر روز جمعه گردیده و این درخواست نامه رسمی خود را از طریق یکی از هواداران خود در کشور بلژیک حضوراً تسلیم مقامات مربوطه نمود.ر
مقامات پلیس شهر بروکسل، بعد از چند روز برای صدور مجوز قانونی برای برپائی این آکسیون خواستار روئیت تمامی اسناد پایه ای کانون و توضیح حضوری کانون در مورد خط و مشی و دلایل برگزاری این آکسیون گردیدند که این مانع نیز با ملاقات رابط کانون در بلژیک با این مقامات برطرف گردیده و مقامات پلیس بروکسل بعد از ده روز بازرسی تمامی سوابق کانون و خط و مش و مواضع آن، به رابط کانون موافقت خود را با برگزاری این آکسیون از طرف کمیته کانون در اروپا را شفاهاً در تاریخ 22 فورال 2008، اعلام داشتند. در زمان کوتاه باقیمانده برای برگزاری این آکسیون، فراخوانی تهیه و قبل از انتشار آن نیز طی نامه ای رسمی به جمعی بنام " حرکت ملی تورکمنستان ایران" که نزدیکترین متحد کمیته کانون در اروپا بشمار میروند، خبر برگزاری آن اطلاع داده شده و این دوستان به همکاری هر چه نزدیکتری با کانون برای هر چه بهتر برگزار کردن این آکسیون اعتراضی دعوت گردید که متأسفانه تا برگزاری این آکسیون هیچگونه جوابی از این دوستان دریافت نگردید!ر
فراخوان این آکسیون از طرف کمیته کانون در اروپا، یک هفته قبل از برگزاری آن به هزاران نفر از تورکمنها، آذربایجانیها، کردها و ... به زبانهای فارسی و آذری از طریق اینترنت و امیل ارسال گردید و تا حد ممکن تمامی هواداران و اعضای احزاب، سازمانها و گروههای فرهنگی ملتهای تحت ستم در ایران، حتی فعالین منفرد آنها نیز در جریان برپائی این آکسیون قرار داده شدند.ر
شعارهای در رابطه با سرکوب و کشتار صیادان تورکمن و خواست و مطالبات صنفی آنها، مواضع کانون فرهنگی – سیاسی در قبال انتخابات پیش روی مجلس اسلامی رژیم و سیاست اصلی کانون در رابطه با ساختار سیستم حکومتی در ایران و خواستار جنبش ملی – دمکراتیک تورکمنها، بصورت کوتاه و گویا تنظیم گردیدند. این شعارها که به سه زبان بلژیکی، تورکمنی و فارسی بر روی پارچه های بزرگی نوشته شدند، عبارت بودند از :ر

ر1- آمرین و عاملین کشتار صیادان تورکمن، مجازات باید گردند
ر2- کشتار صیادان تورکمن، جنایت علیه تمامی بشریت است! (به زبان بلژیکی
ر
3- محافظت از دریا در فصول تعطیلی صید باید به سندیکای صیادان تورکمن و نه به نیروهای مسلح رژیم سپرده شود
ر4- صیادان زندانی و تبعیدی، فوراً آزاد باید گردند
ر5- حالت نظامی برقرارشده در مناطق ساحلی تورکمن نشین دریای خزر ملغی باید گردد
ر6- شرکت در " انتخابات "، رأی به سرسپردگان رژیم تورکمن کش است
ر7- ملت تورکمن در ایران، " انتخابات " مجلس اسلامی را تحریم میکند
ر8- فدرالیسم دمکراتیک، حق مسلم ملتهای تحت ستم ملی در ایران است
ر9- فدرالیسم دمکراتیک، تنها ضامن حفظ تمامیت ارضی ایران است
شعارهای که بزبان تورکمنی نوشته شدند.
ر
ر1- یا آلئرس یا اولئرس آخئر اؤز ارکین بولارس
ر2- اوقو گرک، حاط گرک- تورکمنچه مکتب گرک
خوشبختانه حضور نمایندگان " جمعیت حقوق بشر تورکمنستان ایران در کلن" که اخیراً با تلاش و با هدایت دوستان کانون در " حرکت ملی تورکمنستان ایران" تشکیل شده است، قبل از برگزاری این آکسیون در بروکسل، ویژگی خاصی به این مراسم بعنوان نمادی عینی از وحدت تورکمنهای پیشرو در خارج از کشور، در دفاع مشترک آنها از حقوق ملی و شهروندی ملت خود بخشید.ر
قبل از آغاز این مراسم اعتراضی، بخش فارسی رادیو اسرائیل در تماس تلفنی با مسئول روابط عمومی کانون در اروپا مصاحبه ای کوتاه با وی انجام داده و خواستار توضیحاتی مختصر در مورد علت برگزاری این آکسیون به شنوندگان فارسی زبان رادیوی خود در ایران شدند که از طرف مسئول روابط عمومی کانون به سئوالات آنها جواب داده شد.ر
این آکسیون که بصورت مشترک اما، از قبل توافق نشده با دوستان ما در " جمعیت حقوق بشر تورکمنستان ایران – در کلن" بر پا گردید، با پخش سرود " تورکمنینگ " آغاز و در طول آکسیون نیز موزیک و ترانه های فولکلور تورکمنی همراه آن بود. اگر حضور دوستان ما در این آکسیون چون بختیاریها، آل احوازیها و کردها، بیانگر همبستگی ملی ملتهای تحت ستم در ایران علیه رژیم شوونیستی و مذهبی روحانیت خاکم بر کشور بوده است، عدم حضور تورکهای شمال خراسان و آذربایجانیهای مقیم در اروپا، علیرغم ارسال پیامهای متعدد و همبستگی خود با کانون و بعنوان بزرگترین اقلیت تحت ستم مهاجر به اروپا، بیانگر عدم رشد احساس همبستگی ملی در میان روشنفکران و مبارزین ملتهای تورک زبان در ایران و نشانگر وجود فاصله و دشواریهای متعدد برای رسیدن به یک وحدت فراگیر مابین روشنفکران ملتهای تورک زبان در ایران میباشد!ر
در اواسط این آکسیون بعد از قرائت پیام " جمعیت حقوق بشر تورکمنستان ایران – در کلن" و سخنرانی نماینده آن بزبان تورکمنی و خوانده شدن پیام کانون، از نمایندگان بختیاریها، کردها و ال احوازیها دعوت بعمل آمد تا به زبانهای مورد دلخواه خود پیامهای خود را بخوانند و حضار را در مورد مصائب و مسایل ملتهای خود آشنا سازند. لازم به ذکر استکه در طول تمامی ساعات برپائی این آکسیون، شبکه ر- ت- ل
بلژیک آنرا تحت پوشش تلویزیونی خود قرار داده و " ژورنالیستهای انترناسیونال – فتوگراف، آلمانی و آمریکائی در حال فیلم و عکس برداری از آن و ترجمه شعارهای نوشته شده با کمک مترجمینی از میان شرکت کنندگان در این آکسیون بودند!ر
در اواخر مراسم نیز از طرف پلیس مسئول حراست از این آکسیون، نمایندگانی از کانون فرهنگی – سیاسی و" جمعیت حقوق بشر تورکمنستان ایران – در کلن"، بهمراه یک مترجم زبان بلژیکی، جهت ملاقات و تقدیم نامه های نوشته شده خود به آقای خوزه مانوئل باروسوو رئیس کمیساریای عالی اتحادیه اروپا، به ساختمان اصلی این کمیسیون همراهی گردید. در این ملاقات با آقای آنتونی رامون، نماینده کانون در مورد موقیت جغرافیائی و تاریخچه جدائی و الحاق تورکمنستان جنوبی به ایران و وضعیت اسفبار حقوق ملی و شهروندی ملت تورکمن در آن تحت حاکمیت رژیم اسلامی، ایشان را بطور مختصر آشنا ساخته و انتقاداتی نیز از حمایت و بسط روابط اقتصادی وملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با یک رژیم تئوکراتیک، مستبد و توتالیتر بعمل آورد و خواستار محکومیت این رژیم برای کشتار صیادان و تحت فشار گذاشته شدن آن برای رعایت حقوق شهروندی و ملی ملت تورکمن گردیدند!ر
در خاتمه این ملاقات نیز نامه ای بزبان انگلیسی از طرف کانون فرهنگی – سیاسی برای رئیس کمیساریای عالی اتحادیه اروپا آقای باروسوو و بهمراه آن نامه " جمعیت حقوق بشر تورکمنستان ایران – در کلن"، تسلیم آقای رامون گردید. در این دیدار همچنین از طرف نماینده کانون و مترجم این ملاقات، " تورکمن قیزی"، یک عدد قاب قالیچه ای تلفن همراه دست باف ظریف و هنرمندانه زنان تورکمن برای آقای باروسوو بعنوان هدیه تقدیم گردید.ر
در خاتمه مراسم، پلیس مسئول حراست این آکسیون، شخصاً از نماینده کانون، جهت برگزاری مسالمت آمیز و متانت تورکمنها در طول زمان این آکسیون اعتراضی تشکر کردند!
ر
کانون فرهنگی - سیاسی خلق تورکمن
2008-03-04

Inga kommentarer: