tisdag, mars 25, 2008ر6 – فروردین هر سال مصادف با تحمیل جنگ اول رژیم ددمنش جمهوری اسلامی برملت تورکمن که با

حمله به میتینگ آرام و مسالمت آمیز در سال 1358 درست چند ماه بعد ازپیروزی انقلاب صورت گرفت میباشد.ر

به این مناسبت در یک پیام نوشتاری کوتاه تلفنی اعضاء و هواداران کانون خاطره شهدای ملت تورکمن در این جنگ تحمیلی را گرامی داشته و به ما نیز خاطر نشان ساخته بودند که این پیام کوتاه خودشان را به دوستان وتورکمنهای خارج از کشور نیز برسانیم.
ر

کانون فرهنگی - سیاسی خلق تورکمن

ر6 فروردین 1378

Inga kommentarer: