tisdag, mars 25, 2008

جنگ تحمیلی گنبد
ر
فروردین سال 1358
ر
از میان مطبوعات

ر2 فروردين ـ بخشی از خواستها در راهپيمايی «كانون فرهنگی و سياسی خلق تركمن»: «... ما خواهان آزاديهای فرهنگی, مذهبی و زبان خود و همچنين خواستار متشكل شدن مردم تركمن صحرا تحت سيستم اداری واحد به مركزيت شهر گنبد هستيم؛
ـ شناسايی عاملين فاجعه 19اسفند تركمن قَلا و محاكمه آنان در دادگاه خلق؛

ـ لغو كليه كميته های انقلاب انقلاب اسلامی در منطقه تركمن صحرا و سپردن امور شهرها به دست شوراهای منتخب؛


«درگيريهای تأسف بار گنبد»كيهان ـ « درگيری از بعد از ظهر ديروز (6 فروردين) كه كانون فرهنگي و سياسي خلق تركمن در پارك شهر گنبد ميتينگي برگزاركرد, بين پاسداران و اعضاي كانون درگرفت كه تا صبح امروز 7كشته و 30 زخمي به جاگذاشت. درپی تيراندازی [پاسداران] ميتينگ به هم ريخت و دو طرف متخاصم سنگربندی كردند...»ـ مهندس بازرگان در يك مصاحبه راديويي درباره حوادث گنبد گفت: «... اين سروصداها و بگو مگوها و متاٌسفانه, زدو خوردها, بنا به عقيده و اطلاعات دولت, معلول تحريكات ناجوانمردانه و توطئه ها ی نابكارانه يی است كه عموماً از داخل به عمل ميآيد؛ از ناحيه گروههای كمونيستی و غيرملی و ضداسلامی, كه بيش از همه سنگ آزادی و طرفداری از خلق و ضديّت با استعمار را به سينه ميزنند...» (مشكلات و مسائل اولين سال انقلاب, از زبان مهندس بازرگان, گرداوری عبدالعلی بازرگان, بهار 1363).ر


فروردين 8 ـ «اطلاعيه جنبش ملي مجاهدين درمورد درگيريهای تأسفبار گنبد»: «...ضمن ابراز تاسف شديد ازدرگيريها و خونريزيهای اخير گنبد ـ كه منجر به قتل تعدادی از برادران عزيز تركمن نيز شده است ـ اعلام ميدارد كه به هيچ وجه درجريان اين درگيريها نبوده و اصولاً هنوز هيچ دفتر يا نماينده يی در منطقه ندارد. نقطه نظرهای مجاهدين خلق ايران درباره مسائل مابه الابتلاي برادران تركمن مبنی بر دفاع از حقوق حقّه تمام مليّتهای ايرانی و رفع ستم مضاعف از ايشان در چارچوب وحدت ملی و ضدامپرياليستی كل كشور نيز قبلاً اعلام گرديده است... ضمن ابراز تاسف مجدّد از خونريزيهای اخير, خواستار ترك مخاصمه فوريی همه جناحهای درگير هستيم. اميد است به اين ترتيب زمينه براي حلّ مسالمت آميز مسائل فراهم شده و دولت آقای مهندس بازرگان بتواند در جهت اجراي نقطه نظرهای حضرت آيت الله طالقانی, همه اقدامات لازم را با قاطعيّت معمول دارد... دشمنان انقلاب ميخواهند خواستهای حقه خلق قهرمان ما را در گوشه و كنار كشور, تجريه طلبانه جلوه داده و با روشن كردن آتش نفاق درونی, مبارزه
ضدامپرياليستيی تمام مردم ايران را از مسير اصلی خود منحرف سازند...» (مجموعة اعلاميه ها. ج 1, ص91).ـ
ر
روزنامه اطلاعات در گزارش پيراموان حوادث گنبدكاووس نوشت: «... روز 5فروردين با دستگيری يك

سيگارفروش تركمن توسّط ماٌموران كميته, ماجرا آغازشد. چند نفر از اهالی به اين عمل اعتراض كردند و در درگيري, يك جوان 22ساله از اهالی گنبد كشته شد. ماموران جسد را به شير و خورشيد سرخ بردند. گروههايی از مردم همراه با روحانيون محل براي تحويل جسد رفتند, ولی كميته جسد را به آنها تحويل نداد. روز بعد (دوشنبه 6فروردين) جمعيتي حدود 8هزارتن از مردم گنبد برای تحويل گرفتن جسد جمع شدند و به زور جسد را تحويل گرفتند و آن را ”ساكت و بدون شعار“ تشييع كردند. در مراسم تشييع, جمعيت, همصدا, خواهان مجازات عامل قتل شدند... در پی اين حادثه جلسة ” كانون مركزي شوراهای تركمنصحرا“ ـ كه از چند روز قبل اعلام موجوديت كرده بود ـ برپاگرديد و مسئولان كانون براي اجتناب از هرگونه حادثه يی توصيه كردند كه اجتماع كنندگان از آوردن اسلحه خودداری كنند... ولی گروهی... شروع به تيراندازی هوايی كردند و زدو خورد آغازشد و بالا گرفت. در اين درگيری تا كنون دهها نفر كشته و زخمی شده اند...سازمان چريكهای فدائی خلق تعداد كشته ها و زخمی ها را تا ساعت 13 روز سه شنبه 7فروردين, 26كشته و 27مجروح اعلام كرد... اين سازمان درباره حوادث گنبد چنين ميگويد: ”...حدود 15هزار تن از مردم گنبد در اعتراض به كشتار در باغ ملی شهر ميتينگی برگزار كردند... برگزاركنندگان ميتينگ, اصلاً سِلاحی نداشتند... در طول ميتينگ چندين رِيوی ارتشی نفرات ارتشی و غيرارتشی را پياده كردند. افراد پياده شده بازوبند ”پاسداران انقلاب“ و نقاب بر چهره داشتند و بر بام خانه های مردم سنگر گرفتند و از خيابانهای اطراف, جمعيت را محاصره كردند. راههای ورود به شهر نيز بسته شد. ابتدا تيراندازی هوايی و سپس به سوی مردم تيراندازی آغاز شد. افراد مسلّح ارتشی و كميته به كتابخانه ”كانون فرهنگی و سياسی خلق تركمن“ حمله كردند و آن را آتش زدند... از سه روز قبل از واقعه, گروههای مسلح از گرگان, علی آباد قوچان, تهران, بهشهر به گنبد آمده بودند. مردم از روز دوشنبه 6فروردين با كندن سنگر در جلوِ محلّه ها, به مقاومت پرداختند. روز سه شنبه 7فروردين نقابداران مسلّح در محلّه فارس نشين, به خانه ها حمله كردند و آنها را به هم ريختند...“زدوخورد تا امروز (چهارشنبه 8فروردين) همچنان ادامه دارد... تا ظهر امروز عدّه كشته شدگان بيش از 20 نفر گزارش شده است...»ـ

به نوشته روزنامه اطلاعات (8فروردين), وزير كشور طي پيامی خطاب به اهالی گنبد اعلام كرد: «... واحدهای نظامی دخالتی در وقايع گنبد نداشته اند, بلكه ساكنان منطقه با هم درگيری داشته اند... آرامش اين گوشه از كشور عزيز, متاسّفانه, به تحريك عدّه يی از افراد وابسته به رژيم سفّاك و استبداد سابق و عناصر ضدّانقلابی به هم خورده است و برادران عزيز تركمن و اهالی محترم گنبد هم, بدون توجه به اين تحريكات, به روی هم آتش گشوده و به خونريزي ادامه ميدهند».وزير كشور در پايان پيام از اهالی گنبد خواست «دست از برادركشی بردارند» تا «هيات سه نفره از كارمندان عاليرتبه وزارت كشور» كه به آنجا, برای رسيدگی و برقراری آتش بس اعزام شده است, بتواند در اين زمينه اقدام لازم را به عمل آورد.«امروز يك هيات سه نفره به رياست مهندس علی رمضانی... عازم گنبد شدند».ر


ر8فروردين ـ روزنامه اطلاعات ـ بخشی از پيام راديو تلويزيونی آيت الله طالقانی, «در پی و به مناسبت حوادث گنبد» خطاب به”عموم برادران و خواهران و فرزندانم در آن خطّه“:1ـ ترك هر نوع مخاصمه...2ـ درد برادران و فرزندان تركمن ما, اساساً و به طور اَعمّ, همان درد همه مردم رنجديده و مظلوم ساير نقاط و ايالات كشور بوده و چيزی جز عوارض فقر و محروميّتِ ناشی از حكومت طاغوت نيست؛3ـ مردم ما در اين منطقه, به طور اخصّ, از يك مساٌلة ارضی و تقسيم نامتناسب زمين رنج ميبرند كه بايستی, به طورعادلانه, حلّ و فَصل شود؛4ـ ... اداره امور داخلی ايالات و ولايات بايستي, تا سرحدّ امكان, به وسيله خود مردم و با ماٌموريت و تشكيل انجمنهای شهری و روستايی صورت گيرد (مانند كردستان...)؛5 ـ حد اكثر احترام نسبت به آداب و سُنَن و فرهنگ ناحيه بايد مراعات شود؛6 ـ به لحاظ تعقيب و مجازات مُجرمين, احدی حق ندارد بدون اجازه مقامات ذيصلاحِ قضايی ايجادِ مزاحمت كند؛7ـ از برادران و فرزندان با ايمان تركمن, مخصوصاً جوانان غيور, انتظار دارم كه به هرگونه تفرقه اندازی و عنوان كردن مطالبی نظير شيعه و سنّی, كه به لحاظ اصول و حقوق, هيچ تفاوتی, از نظر ما ندارند, بی اعتنايی» نمايند.آيتالله طالقانی در همين پيام تاٌكيد كرد: «... براي ما و مكتب ما, مرزبندی ميان ترك و فارس و كرد و عرب و بلوچ و تركمن و... هيج اعتباری ندارد...»ر


ـ روزنامة اطلاعات ـ سازمان چريكهای فدائی خلق در اطلاعيه يی (به تاريخ 7فروردين) به«خبرهای حوادث گنبد كه ديشب از صدا و سيماي انقلاب اسلامی پخش شد», و «از قول رسانه هاي خارجي به دست داشتن اين سازمان در حوادث كردستان و گنبد و تسخير پادگانها اشاره شده بود», اعتراض و اعلام كرد كه «در رويدادهای سنندج و گنبد و در حمله به پادگانها و مراكز نظامی ديگر نقشی نداشته است» و پرسيد: «چرا راديو تلويزيون به جای پخش اخبار واقعی, اخبار تحريك آميز و دروغين خبرگزاريهای خارجی را پخش ميكند؟» و تاٌكيدكرد: «مسلّم بدانيم كه از تشديد هر نوع درگيری و مخاصمه بين صفوف مردم, تنها و تنها, دشمنان خلق سود خواهند برد... يكبار ديگر, باصراحت و قاطعيّت تمام, اعلام ميكنيم كه سازمان چريكهای فدائی خلق دستور حمله به هيچ يك از پادگانها و مراكز نظامی ديگر را صادر نكرده و نميكند».
ر


ـ روزنامه اطلاعات: «حجّت الاسلام حسين عمادی, نماينده مشترك نخست وزير, ستاد عمليّاتی قم, ستاد عمليّاتی مشهد و مسئول برگزاری رفراندم در گنبد, در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اطلاعات درباره حوادث گنبد گفت: ... به محض شروع درگيری در گنبد, گروه كثيری از چريكهای وابسته به يك سازمان چريكی از شهرهای مختلف به اين منطقه هجوم آوردند... ضدّانقلابيون و فئودالهای گذشته و وابستگان به رژيم سابق, با كمك چريكهای فدائی خلق و ماركسيستها, اين وضع را به وجود آورده اند و عليه مردم گنبد وارد جنگ شده اند...»ر


ـ اميرانتظام, سخنگوي دولت بازرگان در مورد بازسازی مجدد ساواك گفت: «سازمان امنيت برای كنترل بيگانگان و جاسوسان خارجی فعاليت خواهد كرد» (كيهان, 11فروردين 1358).ر


روزنامه اطلاعات: «نبردهای گنبد تا بعداز ظهر ديروز (10فروردين) , 40كشته داشته است. به علت تيراندازيهای شديد, كسی جرات انتقال اجساد را ندارد».
ادامه كشتار در گنبدـ روزنامه اطلاعات: «دكتر طباطبايی, استاندار مازندران, در راٌس هياتی وارد گنبد شد. دكتر صارِمی, معاون بيمارستان شير و خورشيد سرخ گنبد, گفت: تعداد كشته شدگان گنبد بيش از 50نفر است, امّا, به علت وضع اضطراري, اجساد هنوز از سنگرها جمع آوري نشده است... هر ساعت مردم گنبد, تلفنی, براي نجات مجروحان خود از ما تقاضاي كمك ميكنند, امّا, كادر بيمارستان به علت وضع فوق العاده و تيراندازيهای مداوم, جراٌت نزديك شدن به جبهه های جنگ را ندارند...»
ر


ـ روزنامه اطلاعات ـ «تلگرام مردم بندر تركمن (بندرشاه سابق) به امام خمينی, آيت الله طالقانی, مهندس بازرگان و كانون حقوقدانان ايران: ”قاطبه مردم بندر تركمن صحرا, با كمال تاٌسّف و تاثر, كشتار بيرحمانه يی كه در منطقه گنبدكاووس, به تحريك عوامل ضدّانقلاب , كه در كميته انقلاب اسلامی, به نام پاسدار, گردآمده اند, در اثر خطای نابخردانه آنها در قبال خواستهای بر حقّ خلق تركمن, كه منجر به قتل و جَرح عدّه يی از افراد بيگناه تركمن گرديده و هنوز هم با قساوت و شقاوت تنفّرآميز ادامه دارد, خُرد و كَلان, پير و جوان, شديداً, محكوم مينماييم... قاطبه منطقة بندرتركمن, ضمن ابراز تنفّر از وقوع چنين اعمال نابخردانه و مزوّرانه, كه از ناحيه عدّه يی به نام اعضای كميته انقلاب اسلامی گنبدكاووس برعليه خلق تركمن صورت گرفته, تقاضا مينماييم هرچه زودتر, ضمن مجازات مرتكبين, اقدام لازم درباره رفع اين برادركشی مبذول داشته, نسبت به تاٌمين خواستهای برحقّ خلق تركمن اقدام مقتضی معمول دارد».ر


ـ اطلاعات ـ اميرانتظام, معاون نخست وزير و سخنگوي دولت, در مصاحبه مطبوعاتی امروز (12فروردين) درباره وقايع گنبد گفت: «... گروهی ضدّانقلاب ... موجب خونريزی ميشوند و فكر ميكنند ارتش و دولت ضعيف است. ارتش آن قدر قوی است كه ميتواند با افراد خرابكار بجنگد, اگرچه نميتواند با شوروی بجنگد...»ر


هادَوي, دادستان كل انقلاب, عزت الله جهانگيری, رئيس ساواك گنبد, را از زندان قصر آزاد كرد و در اختيار سپاه پاسداران قرارداد تا از او عليه نيروهای انقلابی بهره گيری كنند. عين سندی كه جواد منصوری, رئيس ستاد فرماندهی سپاه پاسداران, در اين مورد امضا كرده, در صفحة 5 «مجاهد», شماره 25, 7اسفند 1358, به چاپ رسيده است.ر


كيهان ـ پيام راديو تلويزيونی ديشب (15فروردين) مهندس بازرگان: «... هر روز يا هر هفته از يك گوشه مملكت نغمه های بسيار دلخراش و ناراحت كننده بلند ميشود. يك روز كردستان است؛ يك روز گنبدكاووس است... طبق نقشه های از پيش ساخته شده... همان دستجات ـ و نوع دستجاب, حالا, طرفدار تروتسكي باشد يا مائو باشد يا ماركسيست ـ از شهرهای مختلف, با تداركات خيلی قبلی, با بار و بُنة مسلّحانه فراوان, چه آنهايی كه از داخل ميرسند و چه آنهايی كه از خارج ميرسند... اينها سلاحها را ميآورند و ميروند در آن منطقه, تحت اين عناوين شروع ميكنند؛ اول حمله به پاسگاه ژاندارمری, حمله به پادگان و خلع سلاح ميكنند و بساط جنگ و كشتار راه مياندازند... اينها اتّحاد عمل دارند با باقيمانده های ساواك و سرسپرده ها و كسانی كه در دستگاه گذشته پاسداران رژيم طاغوتی بودند...»ــ كيهان ـ خبرنگار اعزامی كيهان به گنبد درباره دخالت چريكهای فدائی در قضيه گنبد گفت: «... حتّی يك چريك فدائی خلق در اين مناطق نديده ام. فقط عدّه يی شايعه پرداز در حالی كه مذاكرات با حُسن نيّت كامل پيش ميرود, ميخواهند با پخش اينگونه شايعه ها جنگ افروزی كنند...»ر


ر19فروردين ـ پيغام امروز ـ منصور گرگانی, نماينده دولت برای رسيدگی به اوضاع گنبد, گفت: «جنگ قابل اجتناب بود و اگر اشتباهات كميته اسلامی نبود, هيچ گاه اين همه خونريزی نميشد. هيچ مدركی هم درمورد دخالت چريكهای فدايی در جنگ گنبد وجود ندارد, مگر اين كه عده يی از رزمندگان تركمن هوادار سازمان چريكهای فدايی بودند...»
20فروردين ـ پيغام امروز ـ «ولي محمد ارزانش», از روحانيان تركمن ميگويد: «وقتي كانون فرهنگي ـ سياسي خلق تركمن به وجود آمد, عده يی از روحانيون مرتجع تركمن, كه هميشه عامل سرمايه داران بوده اند, اعلاميه يی منتشر كردند كه درواقع اين كانون را تكفير نمودند... زمينداران بزرگ مبارزه خود را با اين كانون از طريق اين آخوندهای مرتجع انجام ميدادند و شايع كردند كه اين خلق تركمن نيست كه مبارزه ميكند, بلكه عده يی كمونيست ميباشند. هدف اينها خفه كردن مردم از طريق مذهب بود... جنگ به تحريك زمينداران بزرگ و كميته اسلامی گنبد شروع شد وعلت آن هم مقابله با خواستهاي خلق تركمن بود».
ر


عاملان كشتار گنبدـ كيهان ـ «گزارش هياٌت اعزامی كانون وكلا, جمعيت حقوقدانان ايران و كميسيون حقوق بشر, بعد از چند روز بررسی و تحقيق در گنبد: ”... ارتجاع زخم خورده, كه منافع خود را در خطر نابودي ميبيند, ميكوشد تا به هر وسيله يی كه شده, با برانگيختن احساسات پاك مذهبی و ميهن پرستی هموطنان فارس زبان و سوء استفاده از كم تجربگی جوانان و پاسداران انقلاب, وسائل سركوب و بدنام كردن روستاييان و نمايندگان آنان را كه در ”كانون فرهنگی و سياسی خلق تركمن“ متشكّل گرديده بودند, فراهم نمايند. اولين تَمهيد (=آماده سازی) و مقدّمه چينی اين عواملِ ضدّانقلاب و مرتجع, نفوذ در كميته شهر گنبد است. تشكيل يك جانبه كميته امام, فقط از افراد فارس زبان و انتصاب شخصي به نام ”مادرشاهي“ به سِمت فرمانداری شهرستان گنبد و توزيع سلاح بين جوانان فارس زبان وابسته به كميته و اِعمال تبعيضات و تعرّضات ناروا به مردم تركمن و نيز بی كيفرگذاشتن عاملان فاجعة 12دی و 20بهمن ماه, به نارضايی عمومی دامن ميزند. در پی تحصّن زمينداران و ملّاكين در دادگستری شهرستان گنبد, آقايان حجّت الاسلام اميد [نجف آبادي] و عباس رادنيا, نمايندگان اعزامی مركز, وارد گنبد ميشوند. متاٌسّفانه, هنگام رسيدگی توسّط اين هياٌت, فقط زمينداران و بزرگ مالكان, طرف مذاكره قرار ميگيرند, كه نتيجة مَحتوم آن فقط حمايت از خواستهای آنان و تحريف حقايق در جرايد شده است, كه اين منجر به جريحه دارشدن احساسات مردم تركمن گرديد... زمينه حادثه با اقدام ماٌمورين كميته, كه درصدد بازداشت يك سيگارفروش تركمن, به جرم گرانفروشی برمی آيند, فراهم ميشود. حمله مسلّحانه و آتش گشودن پاسداران انقلاب بر روی معترضينِ بی سلاح و كشته شدن يك محصّل 19سالة تركمن و اعزام دهها تن از پاسداران انقلاب از شهرستانهای اطراف در روزهای قبل از حادثه, عملاً, به مثابه كبريتی بوده كه به انبار باروت كشيده ميشود.روز دوشنبه 6فروردين, بنا به دعوت قبلی ”كانون فرهنگي و سياسي خلق تركمن“, اجتماعي در باغ ملي, جهت استماع سخنرانی برگزار ميشود. اجتماعِ تركمنها توسّط عدّه يی نقابدار, كه پاره يی از آنها مُلَبّس به لباس نظامی بوده اند, به آتش و خون كشيده ميشود. جمعيّت, پس از اين يورش, متفرّق ميشوند. پاسداران انقلاب, متعاقباً, به ساختمان ”كانون فرهنگی و سياسی خلق تركمن“ هجوم برده و افراد حاضر در كانون را دستگير و سپيس ساختمان و كتابخانه به آتش كشيده ميشود و كلية لباسهای سنّتی و ديگر آثار فرهنگی موجود در اين كانون نابود ميگردد. در نتيجه اين اقدامات, زدوخورد متقابل شروع ميشود كه تا پاسی از شب ادامه مييابد و عدّه زيادی از تركمنها بازداشت و به گروگان گرفته ميشوند. روز بعد, شهر سنگربندی و جنگ شدّت بيشتری مييابد... در نتيجه, طی هفت روز جنگ خونين دهها نفر از زنان و كودكان و جوانان اين آب و خاك به هلاكت ميرسند...هياٌت اعزامی براساس مشاهدات عينيی چندروزه و بازديد از سنگرهای تركمنها, كليّه شايعات مبنی بر دخالت سازمان چريكهای فدائی خلق ايران يا هر سازمان ديگر را, مؤكّذاً, تكذيب نموده و پس از تحقيقِ مفصّل, به اين نتيجه رسيده است كه تنها كمك سازمان فدائيان, اعزام يك اِكيپِ پزشكی و درمانی به منطقی تركمن نشين محدود شده و اين اكيپ در شرايطی كه هيچ بيمارستانی در دسترس مجروحان تركمن نبوده, موفّق به انجام خدمات ارزنده و مؤثّری گرديده است...»

ر

روزنامه اطلاعات نيز همين گزارش را, در همين روز 20فروردين, با طول و تفصيل بيشتر, درج كرده است


ر21فروردين ـ «پيشنهاد مجاهدين خلق ايران درمورد حلّ قطعی مساٌله گنبد و پيشگيری از حوادث آينده خوزستان و بلوچستان»: «... در رابطه با مسالة گنبد و ستمی كه مردم محروم ما در تركمنصحرا, طي ساليان دراز تحمّل كرده اند, مجدّداً متذكّر ميگرديم كه حل قطعی اين مشكل, اساساً, در گروِ يك اصلاحات ارضی واقعی و انقلابی, به نفع دهقانان محروم اين منطقه است, كه مقدّمتاً بايستی از زمينهای متعلّق به دربار ننگين پيشين و زمينداران خائن وابسته به آن آغاز شود...» (مجموعه اعلاميه ها... ج1, ص105).ر


هشدار «جبهه دموكراتيك ملی ايران»ـ روزنامه اطلاعات ـ «اطلاعيّه و هشدار ”جبهه دموكراتيك ملی ايران“: ”... اين روزها ما شاهد حوادث گوناگون و تاٌسّفباری هستيم؛ مردم سنندج درمقابل پاره يی واحدهای سركوبگرِ ارتش, بيرحمانه, به قتل ميرسند و خانواده ها بيخانمان ميشوند؛ راديو تلويزيون, به نحوی آگاهانه و علنی, بی هيچ خجالت و پرده پوشی, به برادركشيها دامن ميزند و سازمانهای انقلابی را مسئول معرّفی ميكند, درحالي كه نمايندگان كميسيون حقوق بشر, كانون وكلا و جمعيّت حقوقدانان, پس از مشاهده صحنه ها از نزديك, اين قضاوت را, كاملاً, مردود دانسته اند. اين سؤال برای همه مطرح است كه وقتی اخبار واقعی كشور و علل كشتار گنبد (ستم به خلق تركمن, غَصب زمينهای ايشان...). كه مورد تاٌييد مقامات مسئول هم هست, از راديو تلويزيون پخش نميشود؛ وقتي حقِ دفاع درمقابل اتّهامات به سازمانهای انقلابی داده نميشود, چگونه راجع به مساٌله يی داخلی اخبار دروغ و تحريك آميز؛ آنهم از قول خبرگزاريهای بيگانه منتشر ميكنند تا جوانان ساده دل و پاك انديش, دچار تحريك احساسات شوند و تخم نِفاق و تفرقه در جامعه پاشيده ميشود؟ سازمانهای مختلفی كه ماهيّت اغلب آنها اكثريّت براي مردم كشور نامعلوم است, يكباره به دور هم جمع ميشوند و اعلام ميكنند كه با مخالفين برخورد مسلّحانه خواهند كرد, درحالی كه سازمانهای انقلابی شناخته شده, كه فداكاری و عشق به خلق را, بارها, در رژيم فاشيستی سابق ثابت كرده اند, رسماً, اعلام ميدارند كه حاكميّت دولت را می پذيرند و مبارزة درون خلقی را يك مبارزه سياسی ميدانند. بعضی از پرچمداران دروغينِ آزادی نيز سخنران و هادی اين گروههای افراطی ميشوند و در حالی كه خبر هيچ اجتماع سياسی از راديو تلويزيون پخش نميشود, خبر اين اجتماع, به تفصيل, منعكس ميگردد و با گردانندگان نظامی آن مصاحبه ميشود تا بگويند كه به زودی برادركشی را آغاز ميكنند...»«جبهه دموكراتيك ملی ايران» در پايان اطلاعيه از دولت خواسته است كه: «امنيّت و آزادی فعاليت همه سازمانهای سياسی و صنفی را, رسماً, متعهّد شود و با شدّت درمقابل گروههای ضدّآزادی ايستادگی كند» و تاٌكيد ميكند كه «در انجام اين خواستها ما پشتيبان دولت خواهيم بود».ر


«كاركنان پيشگام بيمارستان شهدای گنبدكاووس طی اطلاعيه يی وقايع و فجايع اتفاق افتاده در بيمارستان شهدا در روزهای 6تا 13فروردين 58 را محكوم و در موارد زير افشاگری كردند: 1ـ ورود پاسداران مسلّح كميته به داخل محوّطه و بخشهای بيمارستان؛ 2ـ سنگربندی در داخل بخشها, پشت بام و روبه روی بيمارستان... 3ـ بازداشت مجروحين بستری در بيمارستان به خاطر تركمن بودن؛ 4ـ تبديل بيمارستان به انبار مهمّات و محل اسلحه... 5ـ تيراندازی از سنگرها... 6ـ بازداشت تركمنهای حامل مجروحين و كسانی كه برای اِهدای خون به بيمارستان مراجعه ميكردند...» (پيغام امروز, 22فروردين 1358).ر


زمينه سازيهای كشتار بيشتر در گنبد25فروردين ـ كيهان ـ «پاسداران انقلاب اسلامی گنبد, ديروز با امام خمينی در قم ديدار كردند». نماينده پاسداران در اين ديدار, مردم به جان آمده گنبد را «عمّال ساواك و بازماندگان رژيم طاغوتی و تروريستهای وابسته به خارج» خواند كه «حتی به حرم حضرت يحييبن زيد حمله كرده و تمام اموال و موجودي آنجا را به غارت بردند و ... در كنار حرم مطهّر يحييبن زيد به ناموس مسلمانان تجاوز كردند». او هرگونه آتش بس را با اين «اشرار» نابه جا خواند و گفت: «... اعلام آتش بس از طرف افراد بی صلاحيت باعث گشت كه حدود 4هزار قبضه اسلحه كه از پادگانها سرقت رفته بود, در دست اين عوامل بيگانه باقی بماند». «مادر يكی از شهدای گنبد نيز گفت: گروهی جنايتكار به دختری در حضور مادرش تجاوز كردند» و «مادری با گريه ميگفت: در جلوِ روی من اين گروه جنايتكار به دخترم تجاوز كردند و سر از بدن او جدا كردند..» «امام خميني پس از سخنان نماينده سپاه پاسداران ضمن سخنانی» گفت: «... اين جمعيت مفسد... ميخواهند اوضاع به هم بخورد تا اربابانشان برگردند. ما ميگوييم اينان هم ضدّ انقلاب هستند و هم دست نشانده اَغيار و اَجانب... اينها مخالف استقلال و آزادی هستند... اينان دست نشانده آمريكا و يا جای ديگر هستند... شما بايد اشراری را كه حمله ميكنند دفع كنيد ولو آن كه به كشته شدن منجر شود... اگر اشرار دست از شرارت برندارند با آنان معامله ديگری ميكنيم...»ر


از سایت همبستگی ملی

Inga kommentarer: