tisdag, februari 09, 2010

روشنفکران و مبارزین تورکمن !ه

نیروهای سیاسی ترقیخواه ، دمکرات و عدالت پژوه ایرانی !ه

کمیته کانون فرهنگی ــ سیاسی خلق تورکمن ایران در اروپا ، برای بزرگداشت سی و یکمین سالگرد تاسیس کانون فرهنگی ــ سیاسی خلق تورکمن و همچنین گرامیداشت خاطره شهدای ملت تورکمن و رهبران ملی آن ـــ توماج، مختوم ، واحدی و جرجانی ،مراسمی در تاریخ 13.02.10 در شهر یوته بوری سوید برگزار میکند.ه

ه
این مراسم با همکاری دیگر نیروهای سیاسی و روشنفکران طرفدار رهائی تمامی ملتهای تحت ستم در ایران از یوغ ستم ملی و مذهبی، برگزارمیگردد.ه
ما امید واریم تمامی گروههای سیاسی طرفدار حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم در ایران، تمامی افراد مترقی و صلح دوست و حامیان اتحاد بین ملتهای ایران، بویژه تورکمنهای مقیم خارج در شرایط خیزش توده های میلیونی در داخل کشور علیه خود کامگی و استبداد دینی و شوونیستی ، با شرکت خود به هر چه باشکوهتر برگزاری این مراسم ما را یاری رسانند!ه
کانون فرهنگی ــ سیاسی خلق تورکمن ایران ــ کمیته اروپا
2010-02-02

Inga kommentarer: