söndag, december 27, 2009

قیام مردم ایران برای آزادی!ه
ه
ازشعارهای معترضین:ه
ه
خامنه ای يزيد شد روی يزيد سفيد شد!ه
ه
اين ماه ماه خون است سيد علی سرنگون است!ه
ه
تجاوز جنایت، مرگ بر این ولایت!ه
ه
این ماه ماه خونه، سید علی سرنگونه!ه
ه
عکسها از: بی.بی.سی

Inga kommentarer: