lördag, september 19, 2009

گزارش خبرگزاری فرانسه
.
از تظاهرات امروز تهران
.
مردم شعار می دهند نترسید نترسید ما همه با هم هستیم : احمدی نژاد با هشت موتور سوار مسلح اسکورت و پاجروی ضد گلوله وارد دانشگاه تهران شد و تا دقایق دیگر سخنرانی اش را آغاز می کندخبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران نوشت، معترضان امروز دو باره به خیابان آمده و شعار می دهند نترسید نترسید ما همه با هم هستیم جمعیت فریاد می زنند : توپ تانگ بسیجی دیگر اثر ندارد . آن خس و خاشاک تویی ، دشمن این خاک تویی مردم در وانت با بلندگو شعارهاي ضد حكومتي ميدهند از صبح امروز 27 شهريور مردم تبريز در حالي كه در حلقه ماموران نيروي انتظامي تجمع كرده اند شعار مردم چرا نشستيد ايران شده فلسطين را سر مي دهند. میدان ولی عصر ، تهران تحت تصرف مردم سید محمد خاتمی مورد حمله مهاجمان قرار گرفت و عمامه‌اش از سر افتاد. نیروی انتظامی او را از شر مهاجمان بسیجی رهانید تبریز شلوغه میگن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران یاشاسین آذربایجان

تهران: درميدان 7تير وحوالي آن تك تير انداز مستقر كرده اند خبرگزاری هرانا : بنابه گزارشات دریافتی، در چند نقطه تنش و درگیری بین مردم و نیروهای لباس شخصی حاضر در راهپیمایی روز قدس روی داده است.
به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، مردم معترض به نتایج دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری و همینطور وقایع پس از آن در ایران، در راهپیمایی روز قدس در روز جاری حاضر شده اند، در این رابطه سپاه پاسداران روز گذشته طی بیانیه نسبت به حضور آنان و قصد خود برای برخورد با معترضان خبر داده بود.
بنابه گزارشات دریافتی در زمان مخابره این گزارش، محدوده چهارراه طالقانی در تهران اعتراض مسالمت آمیز شهروندان با دخالت نیروهای لباس شخصی به خشونت کشیده شده است. تا کنون تعدادی از شهروندان بازداشت و تعدادی نیز زخمی شده اند. همچنین در حاشیه راهپیمایی درگیریهای پراکنده ای در مناطق خیابان آبان و میدان فلسطین نیز روی داده بود که اطلاعی از بازداشتی ها و زخمی های احتمالی آن در دست نیست.
لازم به ذکر است نیروهای لباس شخصی به سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق در میدان فلسطین نیز حمله کردند که با دخالت مردم و نیروهای انتظامی از دستیابی آنان به آقای خاتمی جلوگیری شد.
گویا نیوز
جنبش گسترده سبز در خيابان ها به راه افتاد!حمله "گروه های فشار" به خاتمی در تظاهرات امروزسرانجام روز قدس فرارسيد و مردم معترض بار ديگر به خيابان ها آمدند. از ايران گزارش می رسد در خيابان های شهرهای مختلف، از جمله تهران، تبريز و شيراز مردم سبز پوش به خيابان ها آمده اند و شعارهای چون "تجاوز بد است، چه در کهريزک چه در فلسطين"، "يا حسين ميرحسين، مرگ بر ديکتاتور"، "ما اهل کوفه نيستيم، پول بگيريم بايستيم" سرداده اند. تعداد جمعيت در فاصله ميدان هفت تير و ولی عصر تهران نزديک به صد هزار نفر گزارش شده است. آن ها شعار می دادند: "تفنگت را زمين بگذار، که من بيزارم از ديدار اين خونبار، چه در غزه - چه در لبنان، چه در قدس و چه در ايران" خيابان های اطراف دانشگاه تهران مملو از جمعيت بود و نيروی انتظامی مانع از ورود مردم می شد. صدها گاز اشک آور در اين منطقه شليک شد. به هنگام ورود احمدی نژاد به دانشگاه مردم با شعار "روغگو برو گم شو" از او استقبال کردند. همچنين به گزارش "پارلمان نيوز، "نيروهای فشار تحت رهبری پسر حسين شريعتمداری به سيد محمد خاتمی حمله ور شدند ولی مردم مانع آن ها شدند. در شيراز و تبريز نيز نيروی انتظامی به مردم حمله ور شده و گاز اشک آور شليک کرده اند
نجات دستگيرشدگان از دست نيروهای انتظامی توسط مردم در شيراز
مردمِ شيراز ساعت ۹ تا ۹:۳۰ صبح برایِ همراهی و حمايت از جنبش سبز در فلکه یِ نمازی قرار گذاشته بودند.پليس از ساعت حدودِ ۸ آماده باش کامل داشت. ساعت حدودِ ۱۰ مردم کم کم به طرفِ فلکه ستاد(امام حسين) و چهار راهِ پارامونت حرکت کردند .در خيابانِ حدِ فاصلِ پارامونت و ستاد( خيابان مشير فاطمی) بسيجيان و مردم با هم ترکيب شدند.لباس شخصی ها بسيار حساب شده عمل می کردند،ابتدا شناسايی می کردند چه کسانی شعار می دهند و بعد يکباره به يک نفر حمله می کردند و با کمک ديگر لباس شخصی ها، فرد را جدا کرده ، سوار موتور می کردند و بعد يک نفر ديگر پشتِ سرِ فردِ دستگير شده سوار می شد و به سرعت آن جا را ترک می کردند.
مردم بسياری افراد را از چنگِ آن ها بيرون کشيدند.شايد ده ها نفر نجات يافتند با حمايت مردم،اما باز هم آن قدر نيرو ها زياد بود که دها نفر هم دستگير شدند. وقتی که مردم برایِ نجاتِ فردِ گرفتار اقدام می کردند،زن ها جيغ و فرياد می کشيدند و لباس شخصی ها هم اسپری فلفل به سر و صورتِ مردم می پاشيدند. در کل حضورِ سبز ها عالی بود. بيش تر شعار ها "مرگ بر ديکتاتور" بود که در جوابِ مرگ بر منافقِ عواملِ حکومت سر داده می شدند.شعارِ ديگر هم "نه غزه، نه لبنان، جانم فدایِ ايران " بود. جمعيت پيرو جوان و زن و مرد را در بر می گرفت و خيلی افراد هم با خانواده آمده بودند.نيروهایِ لباس شخصی اما به مردان و پسرانِ جوان بيش تر حمله می کردند.ليدر های ِخودشان اکثرا پيرمرد هایِ مو سفيد بود که در کمالِ وقاحت به مردم می گفتند بگذاريد اين کثافت ها را بگيرند و ببرن تيکه تيکشون کنند!!! نيروهایِ سپاه ،گاردِ ويژه و سربازانِ نيرویِ انتظامی هم در دستگيری ها همکاری کامل با لباس شخصی ها داشتند.اتوبوس و مينی بوس هایِ پر از سرباز مدام خالی می شد در بينِ جمعيت.دسته هایِ ۲۰ تايی ِ يا بيش تر موتور سوار هم ناگهان از وسط جمعيت رد می شدند. ماشين هایِ زرهیِ مشکی همه جا به چشم می خورد.در کوچه ها و خيابان های ِاطراف، مثلِ خيابان معدل،لباس شخصی ها با فحش و ناسزا به دنبالِ معترضان می دويدند تا دستگيرشان کنند. زن ها گاهی حرکتِ موتور سواران و ماشين ها را متوقف می کردند و با نيروهایِ انتظامی بحث می کردند و نصيحتشان می کردند و حتی بر سرشان فرياد می زدند. بعد هم مردم به صورتِ پراکنده به سمتِ خيابانِ زند و مسير هایِ منتهی به نماز جمعه حرکت کردند.در خيابان هایِ اطرافِ تجمع آن قدر نظاميان زياد هستند، که انگار در شهر جنگ شده. لباس شخصی ها با هر وسيله ای عکاسی و فيلم برداری می کردند.

فرياد مردم خطاب به احمدی نژاد: "دروغگو! برو گم شو"، شليک صدها گاز اشک آور در اطراف دانشگاه تهران
ساعت حوالی يک ظهر در تهران: جمعيت سبز تمام خيابان شانزده آذر را اشغال کرده بود و به حدی زياد بود که نمی شد نفس کشيد و حتی لباس شخصی ها نتوانستند جلوی جمعيت را بگيرند و در نهايت در تقاطع شانزده آذر و انقلاب از گاز اشک آور استفاده کردند که مردم به خيابون های مجاور رفتند و هم اکنون همه جا شلوغ شده است. خيابان کارگر غلغله ای است و به شدت دارند مردم را می زنند.
خيابان حجاب و بلوارکشاورز مملو از جمعيت سبز بود. به هنگام سخنرانی احمدی نژاد مردم در اين خيابان ها با خشم شديد و کوبنده يک صدا فرياد می زدند: "دروغگو! برو گم شو". صدای مردم خشمگينی که فرياد "دروغگو! خفه شو" را سر می دادند هم بارها شنيده شد. ده ها بلندگو با قدرت زياد سخنرانی محمود احمدی نژاد را پخش می کردند اما صدای شعارهای مردم عليه احمدی نژاد به خوبی شنيده می شد. ورودی های خيابان حجاب و بلوارکشاورز توسط نيروهای لباس شخصی به روی مردم بسته شده بود و به روی مردم اسپری فلفل می زدند. مردم در اين منطقه به شدت به سرفه افتاده بودند و برخی دچار تنگی نفس شده بودند . نيروهای دولنی برای ممانعت از ورود مردم به محوطه اطراف دانشگاه تهران صدها گاز اشک آور شليک کرده اند.نيروهای دولتی به صورت سازماندهی شده در دانشگاه تهران و خيابان های اطراف حضور دارند و با خشونت زياد با سبزپوش ها برخورد می شود.

1 kommentar:

Unknown sa...

ایهالناس مسلمان کشی‌یکی‌از سرگرمیهای جدید برای کشورها و دولتهای مسلمان و غیره مسلمان شده. جالب اینجاست که دوستان عزیز آقای احمدی خره،چین و شوروی، قبل از شمارش آرای انتخابات به ایشون تبریک گفتند. کشور چین و شوروی یک ساعت بعد از انتخابات به آنترینژاد تبریک گفتند تو نگو اینها با هم یه قرارهایی دارند و آنهم سرگرمی هست که هر ستاشون دوست دارند و آن هم، مسلمان کشی‌. در ارومجی چین و در چچنیا شوروی و در ایران عزیز دولتها همه مشغول مسلمان کشی‌هستند.احمدی‌نژاد ممکن که خایهٔ امریکا و انگلیس را نمیمالد ولی‌ خوب خایهٔ چین و شوروی را ما چ می‌کند. هی‌نماز جمعه داد میزنم مرگ بر یهودی و صهیونیست تو نگو پولدارترین ادمهایی که شوروی را اداره میکنند یهودی هستند. هر هفته میرم نماز جمعه داد میزنم مرگ بر امریکا و مرگ بر انگلیس تو نگو مسلمان کشهای اصلی‌، چین، شوروی و همین رئیس جمهور قلابی خودمون آقای احمقی خره جنایتکار هستند.
«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم»