söndag, juni 07, 2009

اطلاعیه

هموطنان تورکمن!

اتحاد عمل فعالین سیاسی تورکمن یکی از بنیانهای ضروری جنبش ملی – دمکراتیک تورکمن برای نیل به حقوق انسانی و ملی می باشد. در راه تامین این نیاز تاریخی گامهای کم و بیش جدی از طرف نیروهای سیاسی تورکمن برداشته شده است.

سازماندهی مشترک آکسیونهای اعتراضی بر علیه سیاستهای ضد بشری وضد تورکمنی نظام جمهوری اسلامی، گزارش وضعیت حقوقی ملت تورکمن به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، صدور اعلامیه ها و بیانیه های مشترک وهمچنین همکاری با دیگر نیروهای سیاسی ایرانی از مشخصه های برجسته این اتحاد عمل می باشد. باید اذعان نمود که اینگونه اقدامات یکی از مؤلفه های جدی طریق فروزان داشت مشعل مبارزات تاریخی ملت تورکمن، بویژه جنبش سالهای 57-58 میباشد.

کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن و حرکت ملی تورکمنستان ایران در گذشته در راه پاسخ به این ضرورت، فعالیتهای مشترکی را به انجام رسانیده اند واینبار در مسیر بارور ساختن این اعتقاد تصمیم به همکاری مشترک در عرصه انتشارات و تبلیغات از طریق ایجاد سایت مشترک گرفته اند.

به بیانی دیگر در آینده نزدیک وبلاگ کانون و همچنین سایت حرکت ملی تورکمنستان ایران (ارکینلیک) به فعالیت خود پایان داده و بجای آنها سایت مشترکی با نام نوین ایجاد خواهد شد.

ما امیدواریم که اتحاد عمل ما مورد توجه و حمایت دیگر فعالین سیاسی تورکمن قرار گیرد. ما به همراه شما تمامی توان و تلاش خود را برای گسترش اتحاد عمل در بین فعالین سیاسی تورکمن به کار خواهیم بست و سایت نوین برای انعکاس نظرات در خدمت شما خواهد بود.

با احترام :

کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن

حرکت ملی تورکمنستان ایران

06.06.2009

Inga kommentarer: