lördag, april 18, 2009

از خاطرات نسل پاک باخته ترکمن
ر
(جان کؤین نسلینگ یاتلامالاری)
ر

در آوریل 2009 کتابی نو در سوئد به چاپ رسید که گردآورنده آن ر. ا.جانلی و از انتشارات انجمن ایرانی رسانه ها گوتنبرگ – سوئد می باشد. کتاب در هشتاد صفحه و مشتمل بر سه بخش است. بخش اول شامل بیست و دو خاطره به زبان فارسی، بخش دوم شامل پنچ خاطره منتشره در رسانه ها و بخش سوم آن به زبان ترکمنی است که سه خاطره با الفبای عربی و هفت خاطره با الفبای لاتین می باشد.ر
ر. ا.جا نلی به مناسبت سی امین سا لگرد جنبش ملت ترکمن اقدام به جمع آوری خاطراتی ازافراد دخیل یا ناظر جنبش آن روزگار نموده است. این کار، گامی بس ارزشمند در جمع آوری حوادث آن زما نه است.
ر
ر.ا.جانلی در مقدمه، هدف از انتشار کتاب را چنین بیان می کند: «گرامی داشت آغاز سی امین سال حرکت بی نظیر خلق ترکمن، بهانه ای شد برای گردآوری خاطرات افرادی که حوادث آن دوران را از نزدیک دیده بودند...مجموعه خاطراتی که در دست شماست قطره ای از دریای حوادث آن روزگار است که توسط افرادی نوشته و بیان شده است که خود از نزدیک در جریان امور و حوادث بوده اند و از شمار نسل پاک باخته آن روزگارند...امیدوارم که این کار جرقه ای باشد برای دیگر دوستان به ویژه برای خاطره نویسی افرادی که از نزدیک شاهد و ناظر رویدادهای تاریخی بوده اند.»
ر
برای پیشیرد امر ر.ا.جانلی از کسانی که در جریان آن سال ها از نزدیک شاهد رویدادها بوده اند، تقاضا می کند که یکی از شیرین ترین و یا تلخ ترین خاطرات خود را بنویسند. خاطرات جمع آوری شده عمدتا حوادث سالهای 1360 ـ 1357 را در بر می گیرد، سال هایی که به قول گردآورنده خاطرات «گام هایی به طول سالیان برداشته شد.»
ر
ر

مجموعه کتاب زمزمه حکایتی را که سه دهه در سینه ها محبوس شده، بیان می کند و خواننده را به سفری می برد که یک لحظه خود را در دانشگاه آزاد می یابد و لحظه ای دیگر در میان کانون شعر و موسیقی، لحظه ای مابین چماقداران گنبد به رهبری آنناقلیچ آخوند و لحظه ای دیگر در متن جریانات مصادره زمین ها، اتحادیه دهقانی در روستاهای مختلف گنبد، لحظه ای درکلاس های سواد آموزی و لحظه ای دیگر درتحصن جلوی باغ ملی.ر
با خواندن خاطره ها، جشن گندم، طعم تلخ از دست دادن توماج، جنگ گنبد، شکستن سکوت و انتظار توسط حرکت یک پارچه جوانان و دانش آموزان پیشگام، یاد انین و کانون کلاله، یاد روستای وکیلی و سرلشگر مزین، یاد شیلات و صیادان منطقه، یاد حاللی، کانون، حوادث بدلجه، استرداد زمین ها در سارجه کر، کارزار تبلیغاتی در انتخابات مجلس خبرگان، اقو گه رگ حاط گه رگ ، و یاد مادر دلسوخته توماج زنده می شود.
ر
کتابی کوچک با خاطراتی بس ارزشمند و به یاد ماندنی برای نسل جدید پاک باخته تر ترکمن در ترکمن صحرایی زیبا.ر

مأتی وکیلی ر28 فروردین 1388

برای تهیه کتاب می توانید با آدرس الکترونیکی زیر تماس بگیرید:ر
r_a_janly@yahoo.com

Inga kommentarer: