torsdag, augusti 14, 2008


جلاد ننگت باد!ر

قتل عام و جنایت هولناک رژیم ج. اسلامی در
مرداد 67 علیه نیروهای انقلابی در بند

در مرداد ماه سال هزار سیصد و شصد وهفت بزرگترین جنایت رژیم فاشیستی ج. اسلامی در دو زندان گوهردشت و اوین در تهران و نیز در بسیاری از شهرهای بزرگ علیه انقلابیون در بند بوقوع پیوست، که در تاریخ معاصر مبارزات انقلابی به "قتل عام زندانیان سیاسی" مشهور است. رژیم با پاشیدن خاک بر روی اجساد این قربانیان سعی در استتار جنایت خویش کرد، ولی آیا آفتاب را می توان با ابر پنهان کرد؟! در این جنایت هولناک که با ترور ناجوانمردانه توماج و یارانش آغاز شد و بعدها با وقاحت و بی شرمی ادامه یافت، چند هزار قربانی شدند. عاملین این جنایات هنوز در حاکمیت اند و دور نیست آن روزیکه ملل قهرمان ایران آنانرا به سزای جنایات ننگیشان برساند.
ر

پوینده و خروشان باد شهدای قهرمان ملت تورکمن
یاد همه شهدای راه آزادی گرامی باد.
ر
کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن
آگوست 2008

Inga kommentarer: