onsdag, december 19, 2007

Gutlak haty
v
Ỳetip gelỳan Gurban baỳramyny bütün Türkmen Milletine we ähli Musulmanlara tüỳs ỳürekden gutlaỳäris.
Bu Dini- Milli baỳrama bagyşlanyp berỳan Sadakalaryňyz , ỳerine ỳetirỳän Doga we Ziỳaratyňyz beỳik Taňgrynyň tarapyndan kabul bolmagyny dileỳäris.
Hormat bilen:
Iran Türkmen Halkynyň Medeni- syỳasy Ojagy
Günerte Türkmenistanyň Milli Hereketi-Iran

Inga kommentarer: