lördag, februari 09, 2008


بیاد اوکتای تورکمن!ر

ر اوکتای تورکمن، در سال 1955 در شهرستان گنبد کاووس در یک خانواده روشنفکر بدنیا آمد. وی نوه دختری مبارز مشهور تورکمن، حاج خان اوغوزی بود که در سال 1316 دستگیر و بعد از تحمل شکنجه های فراوان، در سال 1320 بوسیله دژخیمان رضاشاه در زندان به شهادت رسیده است. اوکتای تورکمن، در سن هشت سالگی بهمراه پدر و مادر و برادر کوچکتر خود به ترکیه جهت ادامه تحصیل پدر خود عزیمت کرده و تحصیلات ابتدائی خود را در دبستان، "اولی قاضی" شهر ازمیت و تحصیلات متوسطه را نیز در دبیرستان " آتا تورک" استانبول با موفقیت به پایان رسانید. وی هنگام تحصیل در دبیرستان و در نوجوانی خود با جدائی پدر از خانواده بدلیل ادامه تحصیل در آلمان وبا ازدواج وی با یک آلمانی و متارکه با مادر وی، از سرپرستی پدر محروم گردیده و این وظیفه را مادر وی تا سال 1971 بر عهده داشت. اما با ازدواج مجدد مادر خود نیز از وی جدا افتاد.ر
اما، محرومیت از پدر و مادر و مشقت زندگی، خللی در اراده قوی وی وارد نیاورده و در سال 1982 با موفقیت در رشته دندانپزشکی از دانشکده دیاربکر فارغ التحصیل شده ودر شهر"ماردین" ترکیه، بهمراه یکی از دوستان هم تحصیلی خود با احداث مطبی مشترکا با وی مشغول طبابت گردیده ویکسال بعد نیزدرشهر" نوسایدبین" مطبی خصوصی برای خود احداث کرد.ر
اوکتای تورکمن، از دوران تحصیل در دبیرستان با ایده های سیاسی جاری در ترکیه آنروزی آشنا فعالیت سیاسی خود را در ارتباط با چپگرایان ترکیه از همان دوران آغاز و در دانشکده از فعالین و چهره های سرشناس جنبش دانشجوئی بوده است. وی بعد از اتمام دانشکده رسماً به عضویت حزب سوسیال دمکرات ترکیه به رهبری، ادال اینونو، در آمده و بزودی به دبیر اولی این حزب در شهر، " نوسایدبین" ارتقاء می یابد. وی بدلیل محبوبیت فوق العاده خود در میان مردم این شهر و بدلیل فعالیتهای اجتماعی مثمر ثمر خود در این منطقه به ریاست " کمیته بنا" که کئوپراتیو ساختمان سازی مستقل از دولت بوده است، انتخاب میگردد.ر
اوکتای تورکمن را شاید در سلوک رفتار با مردم و مردمداری، درک عمیق مسایل و مشکلات اجتماعی و تلاش برای برون رفت جامعه از آن، کمک به مستمندان و مداوای مجانی آنها، قاطعیت و رگ گوئی و صراحت لهجه در مقابل عاملین و مسببین فلاکت مردم و انتقاد صریح از نظام تبعیض آمیز، خوش قلبی و ذات انساندوستانه وی، فراست و معلومات عمیق از مسایل سیاسی و اجتماعی ترکیه و جهان و بالاخره ملی گرایی عدالت جویانه وی برای تمامی گروههای اتنیکی جامعه ترکیه و دفاع از حقوق ملی آنها، در میان همفکران خود استثناء دانست. همین خصوصیات ویژه وی اگر احترام همکاران وی در حزب سوسیال – دمکرات ترکیه و در منطقه دیاربکر را برانگیخته و برای وی آینده ای بزرگ در عالم سیاست کشور ترکیه را پیش بینی میکرد، به همان اندازه نیز نفرت دشمنان دمکراسی، آزادی و مرثیه خوانان مرگ و نیستی قرار گرفته و بالاخره نیز آنها، اوکتای تورکمن را آماج نفرت کور خود از انسانیت و آزادی ساختند.ر
در روز 1992-02-02 ، هنگامیکه وی بعد از خاتمه جلسه "کمیته بنا" از ساختمان مرکزی آن خارج و بطرف خانه خود رهسپار بود، از طرف یک نوجوان متعصب و پرورش یافته در مکتب سیاه ترین نیروهای ارتجاعی در ترکیه، هدف سوئ قصد بوسیله اسلحه کمری از فاصله بسیار نزدیک قرار گرفته و قلب بزرگ و پر آرزوی وی از تپش باز ایستاد.ر
هر چند عامل این جنایت هولناک نوجوانی فنات و آدمکش بوده است، اما دوستان وهمفکران سیاسی وی، آمرین آنرا گروه مخوف " ژیتم" که یک سازمان مخفی تروریستی وابسته به سازمان امنیت و ارتش ترکیه در منطقه کرد نشین این کشور میباشد، میدانند!ر
از اوکتای تورکمن، تنها یک خردسال بیادگار مانده که وی نیز بهمراه مادر خود بدلیل احساس امنیت جانی و مواجهه شدن با آینده ای تیره و تاریک با ترور پدر خود، به آلمان پناهنده شدند!ر
راهش گرامی و راهش پررهرو باد!ر

شعر زیر از مادر داغدیده اوکتای تورکمن، اننه کأبه اجکه است که در سوگ ترور فرزند برومند خود و ملت تورکمن در آنموقعه سروده شده است:ر
روحئمی پریاد ادیب آقلان گونلریم!ر
اؤی قوردی اولادیم، قاریب دوشیندا
ارحئمی یورگیندا، آقلی باشیندا
داوودینگ اورنیندا، اوتیز یاشیندا
آدینی تورکمن آلاندا، ایلینی یادا سالاندا
اؤز بالام، یاد ایلیندا، اورلدی گیتدی
اوچ گوله، جانینا دولدی گیتدی
ایزیندا بیر قیزی، بؤرلدی گیتدی
کابه سی اوکتایا، قاوریلدی گیتدی.
ر

Inga kommentarer: